Forside|Politik|Fødsel på hospitalet

Fødsel på hospitalet

Fødselsforløbet med en nyfødt stopper ikke bare i det sekund, man træder ud af hospitalets sluser. Derfor foreslår vi, de nybagte forældre får mulighed for at få besøg af en jordemoder i en ammebulance, hvis der opstår problemer med amning. 

Det er vigtigt, at forældre har et godt kendskab til deres jordemoder. Det er jordemoderen, der betrygger de kommende forældre til graviditetsscanninger og holder øje med, at barnet har det godt.

Vi ønsker derfor at udbrede brugen af kendt jordemoderordning til så mange forældre som muligt, der ønsker hjælp og en følelse af ro i kroppen. Den ordning sikrer, at man i højere grad møder den samme jordemoder under hele graviditetsforløbet.

Samtidig mener vi også, at jordemoderen, som bød barnet velkommen til verden, skal have mulighed for at runde fødslen ordentligt af ved at hjælpe med journalisering og at veje barnet.

Fødselsforløbet med den nyfødte stopper heller ikke bare i det sekund, man træder ud af hospitalets sluser og er på egen hånd. Barnet skal have al den opmærksomhed, som det har brug for. Derfor foreslår vi, at nybagte forældre får mulighed for at få besøg af en jordemoder i en ammebulance, hvis der opstår problemer med amning.

I den sammenhæng foreslår vi også, at der oprettes telefon- og videorådgivning, så forældre altid har adgang til god rådgivning om f.eks. amning. På den måde vil alle forældre kunne blive ved med at føle sig trygge – også når de er taget hjem fra fødselsafdelingen.

En fødsel skal være noget fantastisk, og det skal ske i trygge rammer.

Derfor vil vi:

  • Tilføre 244 jordemødre på fødeafdelingerne.
  • Investere i ni ammebulancer og give nybagte mødre hjælp til amning.
  • Oprette telefon- og videorådgivning om amning.
  • Give forældre bedre kendskab til deres jordemoder.
  • Give jordemoderen, der tog imod barnet, mulighed for at runde fødslen af.

Alle politikområder