Fiskeri

Dansk fiskeri er et stolt erhverv, der leverer gode, sunde fødevarer og bidrager til vores fælles velfærd. Vores vigtigste opgave er at sikre, at fiskeribranchen har gode erhvervsvilkår, der gør dansk fiskeri konkurrencedygtigt på et internationalt marked.

Derfor kan vi heller ikke forstå den mistillid, som Rasmus Prehn og regeringen udviste, da de indførte tvungen videoovervågning på fiskekutterne i Kattegat – som det eneste land i EU. Vi mener, at fiskerne er i deres gode ret til at være i fred på deres egne både, uden Rasmus Prehn kigger dem over skulderen.

Dansk fiskeri er blandt de mest ordentlige og bæredygtige i verden, og vi mener, at løsningerne skal findes i samarbejde med erhvervet – ikke ved at vise mistillid, som Socialdemokratiet har gjort. Lovlydige fiskere skal ikke lide under, at nogle få ikke overholder reglerne.

Omstillingen mod bæredygtighed og øget biodiversitet skal findes i samarbejde med erhvervet. Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at fiskerne også i fremtiden har et forretningsgrundlag i Danmark, så produktionen ikke rykker til udlandet.

Vi vil kæmpe videre for gode erhvervsvilkår til dansk fiskeri.

Alle politikområder