Fiskeri

Dansk fiskeri gør en stor forskel i Danmarks erhvervsliv. Vores vigtigste opgave er derfor at sikre, at fiskeribranchen altid har gode erhvervsvilkår.

Derfor har vi i foregående regeringsperiode indgået en aftale om tiltag mod kvotekoncentration i dansk fiskeri. Derudover har vi indgået en aftale om et nyt hav- og fiskeriudviklingsprogram, der har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtigt fiskeri og akvakultur. Og vi vil fremover kæmpe videre for gode erhvervsvilkår til fiskeriet.

Alle politikområder