Forside|Politik|Udspil til flere jordemødre: En sikker og tryg fødsel for alle

Udspil til flere jordemødre: En sikker og tryg fødsel for alle

En fødsel skal være noget fantastisk, og det skal ske i trygge rammer. Desværre bliver fødslen alt for stresset og hektisk for mange familier. Derfor vil Det Konservative Folkeparti tilføre ekstra jordemødre, så vi sikrer, at alle familier får en sikker og tryg fødsel.

Jordemødrene er pressede på fødeafdelingerne. Mange har en følelse af, at de ikke har ordentlig tid til de fødende kvinder og ikke kan give den omsorg, som følger med fødslerne. Det må aldrig blive sådan, at vi har så pressede fødeafdelinger, så fødslen ikke er tryg for forældrene og barnet. Det kan vi ikke byde barnet, forældrene eller jordemødrene.

Hvorfor er det nødvendigt med flere jordemødre?

  • Fordi alle forældre og børn fortjener at få en sikker og tryg fødsel.
  • Der er fødeafdelinger, som er så presset, at jordemødrene kun kan klare akutte opgaver. Det er ofte tilfældet på fødeafdelingen i Aalborg.
  • Forældre bliver sendt fra det ene hospital til et andet i taxaer midt om natten med kraftige veer og mange smerter.
  • Jordemødre har fået mere at lave: Der er flere opgaver, der er flere komplicerede fødsler, antallet af igangsættelser er steget, og it-registrering tager længere tid.
  • Jordemødre risikerer at begå fejl under fødslen på grund af travlhed. Det har man på Herlev fødeafdeling set adskillige eksempler på.
  • Trygheden starter med, at jordemødrene har et godt arbejdsmiljø, og at der er kollegaer nok, så de har tid til fødslerne og den omsorg, som følger med.

Vi skal have sikret kvaliteten, omsorgen og sikkerheden på landets fødeafdelinger. Vi skal undgå, at forældre under deres fødsel sendes til andre fødesteder. I Region Hovedstaden var der i alt 232 kvinder, som blev omvisiteret til et andet fødested i 2020. I Region Midtjylland skønnes det, at 144 kvinder blev omvisiteret.

Det Konservative Folkepartis forslag

Vi vil tilføre 244 ekstra jordemødre til de danske fødeafdelinger fra 2022, således at der er hænder nok til at sikre en tryg fødsel for barnet og forældrene – og et godt arbejdsmiljø for jordemødrene. Vi foreslår således at øge antallet af jordemødre ved at tilføje en ekstra jordemoder pr. 250 fødsler.

Forslaget giver et mindreprovenu på 112 millioner kroner, ifølge Jordemoderforeningen. Det finansieres igennem råderummet fra 2022.

Alle politikområder