Forside|Politik|Stærke erhvervsuddannelser

Stærke erhvervsuddannelser

Er man dygtig med sine hænder, har man grund til at være stolt. For det er ikke finere at være akademiker end håndværker. Bøger og lange uddannelser er ikke den eneste vej til det gode liv. Allerede i folkeskolen skal børn vide, at der findes mange forskellige veje at gå.

Desværre hersker der i dag den misforståelse, at det er dårligere at tage en erhvervsfaglig uddannelse end en boglig uddannelse. Det får rigtig mange til at vælge erhvervsfagene fra på forhånd. Faktisk er andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, kun steget med 1,5 procentpoint på landsplan siden 2015.

I Det Konservative Folkeparti kæmper vi for, at unge mennesker får mulighed for at skabe det liv, der passer dem bedst. Derfor vil vi give folkeskoleelever mulighed for at prøve kræfter med erhvervsfagene, inden de vælger uddannelse.

Vi vil lade elever fra 7. klasse og frem få mulighed for at erstatte op til en hel dags undervisning om ugen med et praksisfagligt spor. Det kan være besøg på en lokal virksomhed, undervisning på en erhvervsskole eller ved en erhvervsskolelærer, der kommer ud og underviser på folkeskolen.

Målet er at lade folkeskoleeleverne stifte konkret bekendtskab med de erhvervsfaglige uddannelser og prøve fagene af i praksis, inden de skal tage stilling til deres videre uddannelse. Det skal selvfølgelig være valgfrit, og det skal ikke påvirke mulighederne for alligevel at ende med at vælge en stx, hhx eller htx.

Det vigtigste er, at vi giver eleverne de bedste muligheder for at tage det rette valg, når de vælger uddannelse.

Alle politikområder