Klima

Kampen for vores klima og miljø har altid været hjerteblod for Det Konservative Folkeparti. I gamle dage var det kampen mod “røg, støj og møg”. Nu er det kampen for vores fælles klode.
I Det Konservative Folkeparti tager vi ansvar for, at klimakrisen ikke tørres af på kommende generationer.

Klimaforandringerne er allerede begyndt at påvirke vores vejr og hverdag, og vi nærmer os sidste udkald for at kunne minimere temperaturstigninger i fremtiden. Derfor skal vi handle nu.

Hvis vi skal nå i mål med vores klimamålsætninger i både 2030 og 2050, er det afgørende, at vi kommer væk fra fossile brændsler. Derfor skal Danmark sammen med resten af verden arbejde på at sænke udledningen af drivhusgasser drastisk og omstille energisektoren til vedvarende energi.

Men det er ikke kun kloden, der har gavn af en ambitiøs klima- og energipolitik.

Den globale grønne omstilling er en kæmpe mulighed for, at vi kan eksportere vores viden til hele verden. Danske virksomheder er nemlig eksperter i grøn teknologi.

Klimakrisen giver os altså en unik mulighed for at stå forrest i kapløbet om at skabe fremtidens løsninger.

Derfor vil vi:

  • Reducere vores CO2-udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til vores udledninger i 1990.
  • Vise resten af verden, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med vækst og arbejdspladser.
  • Være klimaneutrale senest i 2050. Det vil sige, at der i Danmark kun må udledes drivhusgasser, hvis de kompenseres af et tilsvarende optag i f.eks. jord og skov.

Alle politikområder