Forside|Politik|En tidlig indsats for børn og indvandrere

Barsel

Børn skal have en god start på livet. Også dem, der vokser op i socialt belastede boligområder. Derfor skal vi have opløst parallelsamfundene og sikre os, at alle børn i Danmark lærer ordentligt dansk.

Det er vigtigt for børn at blive stimuleret sprogligt. Men for mange tosprogede børn er det hverdag at være hjemme hos en mor, der knap kan dansk. De børn er allerede inden skolestarten sat så langt som to år bagud i forhold til deres jævnaldrende. De halter efter i forhold til deres klassekammerater – både sprogligt og socialt.

Vi skylder at give disse børn en god start på livet. Når forældre ikke er deres opgave voksen og ikke formår at lære deres børn dansk, må vi som samfund træde til og være tydelige i vores krav til forældrene og støtte børnene.

Derfor skal det være obligatorisk for alle børn, der bor i belastede boligområder, at gå i dagtilbud, fra de fylder et år. Her kan de udvikle deres sprog og lære at være sammen med andre. På den måde kan vi være med til at give børnene det rygstød, de ikke har fået med hjemmefra.

Alle politikområder