Barsel

Familier er forskellige. Mor og far ved bedst selv, hvordan deres barsel skal fordeles mellem dem. Det skal staten ikke blande sig i. Øremærket barsel er et indgreb i familiernes frihed til at prioritere, hvordan de ønsker at indrette sig i den periode, hvor deres lille, nye barn vænner sig til verden.

Det skal aldrig være statens anliggende at bestemme, hvordan en familie vælger at holde barsel. I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at forældrene bedst selv ved, hvad der er bedst for deres familie, for deres økonomi og for deres lille nye barn.

Vi skal ikke umyndiggøre og presse et ensartet sæt regler ned over hovedet på alle danske forældre. Familier er forskellige, og de prioriterer på forskellige måder. Det skal de have lov til.

Alle politikområder