Barsel

Familier er forskellige. Forældre ved bedst selv, hvordan deres barsel skal fordeles mellem dem. Det skal staten ikke blande sig i. Øremærket barsel er et indgreb i familiernes frihed til at prioritere, hvordan de ønsker at indrette sig i den periode, hvor deres lille, nye barn vænner sig til verden.
Det skal aldrig være statens anliggende at bestemme, hvordan en familie vælger at holde barsel. I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at forældrene bedst selv ved, hvad der er bedst for deres familie, for deres økonomi og for deres lille, nye barn.

Et EU-direktiv om at øremærke barsel kan have den effekt, at flere børn bliver sendt for tidligt i institution. Vi prøvede at begrænse skaderne, da det skulle implementeres her i Danmark, og lagde derfor nogle forslag på bordet om bedre muligheder for hjemmepasning, men det blev blankt afvist af regeringen. Derfor valgte Det Konservative Folkeparti at gå fra forhandlingerne.

Vi mener nemlig ikke, at man skal umyndiggøre familierne ved at presse et ensartet sæt regler ned over hovedet på alle danske forældre. Familier er forskellige, og de prioriterer på forskellige måder. Det skal de have lov til.

Alle politikområder