Forside|Politik|Dyrevelfærd

Dyrevelfærd

Dyr skal behandles ordentligt og med respekt for deres naturlige adfærd. Et velstående og ansvarligt land som Danmark skal sørge for ordentlige forhold for alle dyr. Det gælder både kæledyr og husdyr, som er en del af dansk fødevareproduktion.

Hensynet til dyrenes velfærd skal være inddraget i alle led i husdyrproduktionen, det vil sige i husdyravlen, ved indretning af stalde, udformning af fodrings- og produktionssystemer og ved transport og slagtning.

Der skal være fælles EU-regler, der regulerer dyrevelfærden i produktionen, så der ikke er incitament til at rykke produktionen ud af Danmark på grund af vores høje standarder.

Og det skal medføre en hård straf, hvis man mishandler dyr eller bryder reglerne. Derfor skal vi sikre en effektiv kontrol med dyrevelfærden i Danmark.

Alle politikområder