Forside|Politik|Rigsfællesskabet

Rigsfællesskabet

Vi ønsker et fortsat stærkt fællesskab mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Vi har ikke bare et historisk og kulturelt bånd, vi har også et vigtigt strategisk samarbejde i udenrigspolitikken.

Rigsfællesskabet skal bevares. Det er i alles interesse. Vi ønsker et stærkt fællesskab mellem Danmark, Færøerne og Grønland, hvor vi styrker samarbejdet om sager af fælles interesse, og hvor vi giver plads til forskellighed.

Vi respekterer, at der på Færøerne og i Grønland er ønsker om en egen forfatning, men vi lægger samtidig afgørende vægt på, at egne forfatninger kan rummes inden for Rigsfællesskabets rammer og ikke skaber usikkerhed om Færøernes og Grønlands nuværende forfatningsmæssige stilling i riget.

Vi vil fortsætte arbejdet for at styrke inklusionen af grønlændere i Danmark, herunder forbedre forholdene for socialt udsatte grønlændere. Vi vil i samarbejde med Grønland også fortsætte arbejdet med at forbedre vilkårene for grønlandske studerende i Danmark med henblik på, at flere studerende gennemfører deres uddannelse.

Alle politikområder