Ligestilling

Vi kommet rigtig langt med ligestillingen i Danmark. Så langt, at man med rette kan sige, at kvinder i dag har de samme muligheder for at forfølge deres drømme, som mænd har.

I Det Konservative Folkeparti mener vi ikke, at det er statens anliggende at blande sig i, hvordan en familie vælger at holde barsel. Vi tror på, at forældrene bedst selv ved, hvad der er bedst for deres familie, for deres økonomi og for deres lille nye barn.

På samme måde mener vi heller ikke, at politikerne ved bedre end virksomheder, når det kommer til at ansætte medarbejdere. Vi burde i stedet fokusere på at skabe gode og sunde rammer for virksomheder i Danmark, så de kan vækste og give flere mennesker – mænd og kvinder – lyst til at starte virksomhed.

I Det Konservative Folkeparti er vi bestemt for ligestilling. Vi mener bare ikke, at kvoter er vejen frem.

Konservative visioner

• Vi tror på, at det enkelte menneske bedst ved, hvad der er bedt for dem, deres virksomhed eller deres børn. Kvoter bliver aldrig løsningen.

• Vi ønsker et samfund, hvor mennesker – uanset køn, etnicitet eller seksualitet – har de bedste muligheder for at følge deres drømme, uddanne sig, og skabe de rammer for deres liv, som de finder bedst.

Konservative resultater

• Familierne vælger selv, hvordan de fordeler deres barsel.

• Virksomhederne må vælge den bedst kvalificerede mand eller kvinde til jobbet.