Børnehospice

Det er forfærdeligt, når en far eller mor får beskeden om, at deres barn har en uhelbredelig eller livstruende sygdom. I den situation skal vi som samfund tilbyde lige præcis de forhold, de har brug for – et børnehospice tilpasset deres behov.

Næsten 300 børn dør hvert år, ifølge Sundhedsministeriet. Og indtil 2015 eksisterede der ikke et børnehospice i Danmark. Det er heldigvis blevet ændret siden med stiftelse af Lukashuset fra Sankt Lukas Stiftelsen.

Vi har sikret fem millioner kroner årligt til Lukashusets Børne- og Ungehospice, så børn med uhelbredelige og livstruende sygdomme kan have deres forældre og søskende omkring sig under de bedst mulige betingelser. Ligeledes er der på vores foranledning afsat 5 millioner kroner årligt til at oprette og drive hospicepladser til børn i Vestdanmark. Vi vil forsat kæmpe videre for, at børnehospicer i Danmark ikke bliver nedprioriteret. For det er et spørgsmål om politisk ansvar.

#mn

Konservative visioner

• Bedre rammer for børnehospicer i Danmark.
• Gode forhold for personalet på børnehospicer.

Konservative resultater

• 22 millioner kroner årligt til trygge rammer for børn med livstruende sygdomme.
o 12 millioner kroner er årligt målrettet aflastning af familierne.
o 5 millioner kroner årligt til Lukashuset og 5 millioner kroner årligt til børnehospice i Vestdanmark.