Lavere skat

Danmark har verdens højeste samlede skattetryk. Det svækker virkelysten og det private initiativ, når man beskattes ekstra for at være dygtig til sit arbejde. Derfor vil vi sænke skatten, så du kan beholde flere af de penge, du selv har tjent.

Vækst og hårdt arbejde er hele grundlaget for et velstående Danmark. Derfor bør vi have en skattepolitik, der belønner flid og dygtighed.

Det har vi ikke i dag med et samlet skattetryk på 45,9 procent og en marginalskat på op til 56 procent (ifølge OECD og Skatteministeriet). Det viser med al tydelighed, at der stadig er behov for flere lettelser til danskerne.

Det er i bund og grund et spørgsmål om ret og rimelighed.

Det Konservative Folkeparti arbejder hver dag for lavere skat på arbejde. Vi har en klar vision om en flad skat på 33 procent. Vores skatteplan “Billigere at være familien” er et skridt på vejen.

Det er både økonomisk ansvarligt og retfærdigt at sænke skatten for de borgere, som gør en ekstra indsats for vores samfund.

Kort sagt: Skatten skal lettes – så vi kan få styrket væksten og velstanden.

Kilder: OECD’s opgørelse i 2017, Skatteministeriet og Finansministeriet

Konservative visioner

• Flad skat på 33 procent.

• Selskabsskatten afskaffes.

• Registreringsafgiften på biler skal fjernes, mens en vægt- og CO2-baseret afgift på kørsel skal sikre hensynet til miljøet.

• Skatten på arv mellem familiemedlemmer og på familieejede virksomheder skal afskaffes.

• Skatten på kapitalinvesteringer skal reduceres markant, så vi kommer på niveau med vores nordiske nabolande.

• Skattefrihed for indtægter fra for eksempel udlejning af ejendele som bolig og bil op til et beløb, der svarer til en gennemsnitlig månedsløn.

• Alle løbende boligskatter afskaffes.

Konservative resultater

• Politisk aftale om at sænke skatten på pension og arbejde med 5 milliarder kroner.

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes.

• Vi har sænket registreringsafgiften af 3 omgange, så eksempelvis den lave registreringsafgiftssats sænkes fra 105 til 80 procent.

• Vores boligaftale sparer boligejerne for knap 28 milliarder kroner, blandt andet ved at fjerne alle de grundskyldstigninger, der var udsigt til efter 2021.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Ny boligskatteaftale, der sænker boligskatten over de kommende år.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.